28-05-11

Bisschop van Hongkong kritisch voor mensenrechten in China

john tong hon.jpgIk ben net terug van een reis naar China (weldra meer hierover), met tussenlanding in Hongkong, terwijl de bisschop van Hongkong op bezoek was in Duitsland en zich daar bijzonder kritischs uitte over de schendingen van de mensenrechten en de godsdienstvrijheid in China...


BRUSSEL (KerkNet/Kathpress) – Bisschop John Tong Hon van Hongkong was tijdens een bezoek aan Duitsland bijzonder kritisch voor de aanhoudende schendingen van de mensenrechten en de godsdienstvrijheid in China. De Chinese grondwet en internationale verdragen garanderen weliswaar godsdienstvrijheid, maar plaatselijke ambtenaren leggen die bepalingen naast zich neer. “Er bestaat nood aan een wetgeving die de godsdienstvrijheid tegen de willekeur van individuele ambtenaren kan beschermen.” De onderliggende oorzaak ligt volgens de bisschop in het feit dat vele partijleden godsdienst nog steeds als bedreiging ervaren voor de nationale veiligheid en het harmonisch samenleven. De communistische partij is bovendien afkerig voor elke invloed van het Vaticaan en wil een zo groot mogelijke controle over de kerk. 

Bisschop John Tong Hon: “Over minstens twee katholieke bisschoppen en een priester werd al jaren niets meer gehoord. Zestig katholieke geestelijken, onder wie tien bisschoppen, zijn opgesloten of staan onder huisarrest. Sinds het begin van het jaar zijn in Hebei al drie priesters aangehouden. Minstens een van hen werd ernstig gefolterd. Daarnaast worden vele geestelijken van de roomsgetrouwe, door Peking niet erkende ondergrondse Kerk, gedwongen om tegen hun overtuiging in te handelen. Zij worden gedwongen om deel te nemen aan illegale wijdingen of tot een overstap naar de regeringsgetrouwe Chinese katholieke patriottische vereniging ‘uitgenodigd’. Of zij moeten op kosten van hun gemeenschap disproportioneel grote kerken bouwen.” 

China telt officieel 1,3 miljard inwoners. Daarvan zijn er slechts 13 miljoen katholiek. Opdat er voor hen daadwerkelijk iets zou veranderen is het volgens de bisschop van Hongkong van fundamenteel belang om ook de Chinese leiders te overtuigen van het belang van een goed functionerende godsdienstvrijheid. Daarin ligt een opdracht weggelegd voor de internationale gemeenschap. Volgens de bisschop van Hongkong kan er zo een win-winsitutatie ontstaan voor zowel de Chinese overheid als de katholieke Kerk.

De commentaren zijn gesloten.