09-05-11

Caritas Internationalis buigt zich over samenwerking met Vaticaan

caritas.jpgBRUSSEL (KerkNet/CNS) – De internationale katholieke hulporganisatie Caritas Internationalis buigt zich eind deze maand over haar samenwerking met het Vaticaan. De vierjaarlijkse bijeenkomst van 22 tot 27 mei a.s. in Rome vindt plaats kort nadat het Vaticaan zich verzette tegen een tweede termijn van de Britse Lesley-Anne Knight als internationaal secretaris. Volgens het Amerikaanse persagentschap CNS spreken liefst vier vertegenwoordigers van het Vaticaan de algemene vergadering toe om de katholieke identiteit te versterken en de samenwerking nauwer aan te halen. Volgens Caritasmedewerkers werden de plooien tussen Caritas en het Vaticaan de voorbije weken via gesprekken min of meer gladgestreken. 


Caritas Internationalis overkoepelt 165 katholieke hulporganisaties wereldwijd. In die zin staat de organisatie symbool voor de hulpverlening van de katholieke Kerk bij noodsituaties. Haar succes dankt de organisatie deels ook aan het feit dat zij steeds hulp heeft verleend, ongeacht de geloofsovertuiging van noodlijdenden. Het Caritassecretariaat in Rome verzekert dat dit ook in de toekomst het geval blijft. Maar anderzijds wordt niet uitgesloten dat druk op de organisatie zal worden uitgeoefend bij het kiezen van partners, in het bijzonder indien die abortus en kunstmatige contraceptie actief promoten. Anderzijds blijven de nationale Caritasafdelingen ook in de toekomst over hun bijzonder grote autonomie beschikken. 

CNS kondigt aan dat er tijdens het overleg van eind deze maand nieuwe statuten worden goedgekeurd. Daarin zal ook worden bepaald hoe de samenwerking en het overleg tussen het Vaticaan en de Caritastop zal verlopen. De nieuwe statuten zullen ook vastleggen hoe de ‘katholieke identiteit’ van de hulporganisatie moet worden begrepen. Op de bijeenkomst worden een nieuwe voorzitter en algemene secretaris verkozen. Een ander belangrijk aandachtspunt in Rome is de strijd tegen de armoede, tegen de achtergrond van de millenniumdoelstellingen.

De commentaren zijn gesloten.