08-05-11

Pauselijke Academie vraagt dringende maatregelen tegen de klimaatverandering

BRUSSEL (KerkNet/New York Times) – Een rapport van wetenschappers, in opdracht van de Pauselijke Academie voor de Wetenschappen, vraagt dringende maatregelen tegen de klimaatverandering. “Wij moeten ervoor zorgen dat alle inwoners van de aarde beschikken over dagelijks brood, zuivere lucht om te ademen en zuiver water om te drinken. Wij moeten onze leefomgeving beschermen, indien wij rechtvaardigheid en vrede wensen.” 


Aandacht verschoof 

De academie gaf opdracht voor het rapport om duidelijkheid te krijgen over de oorzaken en gevolgen van de inkrimping van berggletsjers. Gaandeweg verschoof de aandacht naar de oorzaken daarvan. Volgens de werkgroep onder leiding van het academielid en chemicus Veerabhadran Ramanathan en Nobelprijswinnaar Paul Crutzen tast de inkrimping van de gletsjers de samenstelling en de kwaliteit van de lucht aan. “Dat kan resulteren in meer dan twee miljoen doden per jaar door vroeggeboorte. Onze water- en voedselveiligheid wordt op de helling geplaatst.”. Ramanathan hoopt dat dit rapport wereldleiders zal wakker schudden, net als het rapport van het Vaticaan uit 1981 over de mogelijke gevolgen van een kernoorlog. 

Maatregelen 

De wetenschappers doen in hun rapport drie aanbevelingen: het terugdringen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van vernieuwbare energiebronnen; maatregelen tegen de ontbossing en waar mogelijk het aanleggen van nieuwe bossen en wouden; evenals maatregelen om de aantasting van de ozonlaag met de helft terug te dringen. Er is echter vooral nood aan een mentaliteitsverandering en een beter besef van de gevolgen van onze ingrepen voor bergsystemen en de daarmee verbonden watervoorraden. “De kostprijs van deze drie maatregelen is gering in vergelijking met de prijs die wij moeten betalen indien wij er niet in slagen om te handelen.”

De commentaren zijn gesloten.