04-05-11

'Derden op radio en TV gemarginaliseerd

tertio.jpgBRUSSEL (KerkNet/Tertio) – In ‘Tertio’ erkent Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur van VRT, vandaag dat uitzendingen door derden in de programmatie worden gemarginaliseerd en dat de openbare omroep daardoor niet echt tegemoetkomt aan zijn maatschappelijke opdracht. De omroep is wettelijk verplicht op op radio en televisie tijd vrij te maken voor derden, zoals de katholieken en protestantse Kerk en de vrijzinnigen. Het is immers haar opdracht om de verscheidenheid aan opvattingen en stromingen in onze samenleving te verzekeren. Van den Brande meent dat de openbare omroep de opdracht heeft om zich te onderscheiden van de andere omroepen en daarvoor ook een extra inspanning moet doen. Dat kan onder meer door in grotere mate te weerspiegelen wat er onder de mensen leeft. 


“Religie is niet alleen een privézaak en kan een samenleving ook verrijken”, vindt Van den Brande. Als voorbeelden van programma’s die de pluriformiteit van religieuze opvattingen aan bod laten komen, noemt hij ‘In Godsnaam’, de reeks over wereldgodsdiensten van Annemie Struyf, en de programma's van Jan Leyers, zoals recentelijk nog ‘De weg naar het Avondland’. “Als ik de reacties uit verschillende hoeken daarop lees en hoor, dan moet dat ons toch doen nadenken. We moeten een plaats geven aan programma's die het debat en de reflectie nuttig voeden.” Recentelijk werd beslist dat moslims vier uur zendtijd krijgen op televisie. Die vier uur wordt afgetrokken van het volledige pakket zendtijd. Dat wil zeggen dat andere levensbeschouwelijke omroepen een deel van hun zendtijd voor dit jaar moeten inleveren. 

Toon Osaer, directeur van de katholieke KTRO (‘Braambos’), reageert positief: “Het is een positieve evolutie dat de raad van bestuur van de VRT inziet dat er in de brede samenleving blijvende interesse is voor religie en zingeving en dat openbare omroepen daarop zou moeten inspelen.” Hij kijkt ernaar uit een betere plek te krijgen in het zendschema, omdat het de derden ertoe zou aansporen kwaliteitsvolle programma’s te blijven maken. “We verheugen er ons op om op een constructieve manier hierover te kunnen samenwerken en zo bij te dragen aan een sterke openbare omroep die een weerspiegeling vormt van de Vlaamse samenleving.”

De commentaren zijn gesloten.