04-05-11

Catechumenaat doet Vlaanderen aan

drongen.jpgBRUSSEL (KerkNet) - In de Oude Abdij van Drongen start morgen donderdag 5 mei een Europees colloquium ‘Eurocat’ over het catechumenaat, of de christelijke initiatie en het doopsel voor volwassenen. Een zestigtal deelnemers uit 19 landen zullen er samen nadenken over het samengaan van liturgie en catechese in de initiatie. Onder hen zijn nationaal verantwoordelijken voor het catechumenaat uit Oost- en West-Europa, maar ook vrijwilligers die catechumenen begeleiden aan de basis.


Eurocat heeft ook een oecumenisch karakter, met dit jaar vertegenwoordigers uit de Lutherse, Anglicaanse en orthodoxe kerkgemeenschappen. Voor een ‘Belgische dag’ op vrijdag sluiten nog een zestigtal Belgische deelnemers aan. Beide bisschoppen die het catechumenaat behartigen binnen de Belgische bisschoppenconferentie, mgr. Guy Harpigny en mgr. Patrick Hoogmartens, maken een deel van de dagen mee. Ook de bisschop van Gent, mgr. Luc Van Looy, komt op bezoek. 

De organisatie van het colloquium is in handen van een tweetalige Belgische werkgroep voor het catechumenaat, onder leiding van Stijn Van den Bossche, algemeen secretaris van de Interdiocesane Commissie voor Catechese. Op het programma staan enkele stevige referaten met bespreking, door prof. J. Polfliet (Gent), prof. P. De Clerck (Brussel), prof. R. Bieringer (Leuven) en prof. I. Gazzola (Parijs). Ook bezoeken de deelnemers de catechumenaatswerking van de bisdommen Doornik, Brussel, Antwerpen en Gent. Natuurlijk is er ook aandacht voor een gastvrij onthaal, met deelneming aan een parochiale zondagsviering, toeristisch bezoek aan Gent, en zelfs een degustatie van de internationaal befaamde Belgische trappistenbieren.

De commentaren zijn gesloten.