01-05-11

Paus Benedictus huldigt met een miljoen gelovigen zijn voorganger Joannes Paulus II

piazza san pedro.JPGROME (KerkNet) – Paus Benedictus XVI heeft zondagmorgen de Poolse paus Joannes Paulus II zalig verklaard. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid op het Sint-Pietersplein in Rome, in aanwezigheid van meer dan een miljoen gelovigen. Ook 22 staatshoofden en de Franse religieuze Marie Simon-Pierre Normand, die dankzij zijn tussenkomst genas, woonden de plechtigheid bij. De kardinalen die in Rome aanwezig waren gingen mee voor tijdens de viering. Daarin prees paus Benedictus XVI zijn voorganger voor zijn onophoudelijke verkondiging van het geloof en omdat hij het christendom het gelaat van ‘geloof van de hoop’ terugschonk. Benedictus maakte tevens bekend dat de nieuwe zalige voortaan op 22 oktober wordt gevierd, die dag waarop hij in 1978 aantrad als paus. 


Toeloop van gelovigen 

Uit Polen waren duizenden pelgrims naar Rome gereisd om er de zaligverklaring bij te wonen van hun landgenoot, die volgens hen verantwoordelijk was voor de ineenstorting van het Sovjetrijk. Veertigduizend gelovigen vonden een zitplaats op het Sint-Pietersplein, nog eens veertigduizend gelovigen namen daarrond plaats. Andere pelgrims volgden de viering noodgedwongen op grote schermen in omliggende straten en pleinen. De Italiaanse politie zette een speciaal verkeersplan in werking om de toevloed van pelgrims op te vangen. Tweeduizend agenten en brandweerlui stonden in voor een vlot verloop van de plechtigheid. 

Zorgvuldigheid 

De voorbije dagen werd in Rome nogmaals beklemtoond dat paus Benedictus XVI zeker niet getracht heeft zijn voorganger in recordtempo zalig te verklaren. Alle procedures en de strenge criteria en normen werden zorgvuldig gevolgd. De diocesane fase van het proces voor zijn zaligverklaring vond in de bisdommen Rome en Krakau plaats tussen juni 2005 en begin 2007. In mei 2007 ging het onderzoek bij de Congregatie voor Heiligverklaringen van start. Dat werd op 19 december 2010 bekroond met de erkenning van de heroïsche deugden van Joannes Paulus II. Op 21 oktober 2010 keurde de medische commissie een wonder goed en begin dit jaar tekende de paus het decreet dat de weg vrijmaakte voor de zaligverklaring. 

Gebedswake 

De vieringen voor de zaligverklaring werden zaterdagavond gestart met een gebedswake in het Circus Maximus, onder leiding van kardinaal Agostino Vallini. Die prees de Pool als ‘profeet van de hoop’. “Ook zes jaar na zijn dood is de katholieke Kerk en de wereld hem nog niet vergeten.” Meer dan tweehonderdduizend gelovigen woonden de nachtwake bij waarin ook kardinaal Stanislaw Dziwisz, die gedurende veertig jaar zijn persoonlijke secretaris was, en de Franse religieuze Marie Simon-Pierre Normand getuigden. Zuster Marie Simon-Pierre getuigde hoe zij op 3 juni 2005, na een gebed tot Joannes Paulus II, onverklaarbaar van de ziekte van Parkinson genas. Navarro-Valls zei dat de katholieke Kerk geen heiligen maakt, maar wel erkent dat mensen heilig hebben geleefd. Aansluitend werd de rozenkrans gebeden. Op het einde van de plechtigheid zegende Benedictus XVI de gelovigen via een videoverbinding vanuit zijn werkkamer in het pauselijke paleis. 

Sinds het einde van de plechtigheid van zondagmorgen krijgt een grote stroom gelovigen de kans om te bidden bij een relikwie en de sarcofaag van de Poolse paus, die later een definitieve rustplaats krijgt in een zijkapel van de basiliek, vlakbij de Pieta van Michelangelo. De stroom gelovigen blijft wellicht nog de hele nacht aanhouden. Maandag gaat kardinaal Tarcisio Bertone nog voor tijdens een dankviering op het Sint-Pietersplein in Rome. 

Wereldwijd herdacht 

De zaligverklaring van paus Joannes Paulus II, die van 1978 tot 2005 aan het hoofd stond van de katholieke Kerk, werd ook elders gevierd. In het Poolse bedevaartsoord Lagiewniki, nabij Krakau, verzamelden zich 100.000 gelovigen om de plechtigheid in het Vaticaan op een groot scherm te volgen. In Brussel ging aartsbisschop André-Joseph Léonard zaterdagavond voor tijdens een viering, voor een bomvolle Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal.

De commentaren zijn gesloten.