16-04-11

Palmezels in Tienen en Hoegaarden

apostelengenootschap hoegaarden.jpgOud-hulpbisschop Jan De Bie en nieuwe hulpbisschop Leon Lemmens gaan mee in palmprocessies

Het lidmaatschap van het apostelengenootschap in Hoegaarden gaat al eeuwen lang over van vader op zoon.

Bron: Dominique Groeseneken


Sinds 1997 gaat in de Sint-Germanusparochie in Tienen weer jaarlijks een ommegang uit op palmzondag. Met een nieuw palmezelbeeld werd een oude traditie opnieuw in het leven geroepen. Heel wat oude bronnen verhalen immers over de palmprocessie van Tienen. Na verloop van tijd leek ze verdwenen in de geschiedenis. Dit jaar is het al de vijftiende keer dat de ommegang met de palmezel, gemaakt door beeldhouwer Frans Vandegaer, kan uitgaan. Het beeld, met daarop een zegenende Christus, wordt tijdens zijn tocht omringd door twaalf apostelen en de Harmonie Sint-Genoveva uit Oplinter. 

 

palmezel tienen.jpg

 De palmezel van de Sint-Germanusparochie in Tienen.

Bron: Michel Vanwinckel

 


Met de ommegang door het oude stadsdeel van Tienen wil de Sint-Germanusparochie zo veel mogelijk mensen biddend op weg zetten naar Pasen. Tegelijk is deze tocht ook een getuigenis: de parochianen willen aan iedereen tonen dat er voor christenen een speciale week volgt, de Goede of Heilige Week. In die Goede Week gedenken en vieren christenen de gebeurtenissen tijdens de laatste levensdagen van Jezus. Gebeurtenissen die niemand onberoerd laten en die te maken hebben met de kern van ons geloof: we zijn allen op weg naar Pasen. 

De palmwijding in de Sint-Germanuskerk heeft plaats op zondag 17 april om 9.45 uur. Om 10 uur begint de ommegang en om 10.30 uur is er een feestelijke eucharistie met het Collegiaal Koor. Ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van de ommegang zal hulpbisschop emeritus Jan De Bie voorgaan, samen met de Tiense deken Joris Hardiquest. Na de eucharistie volgt de uitdeling van ‘Tiense palmbroodjes’. 

HOEGAARDEN 

Ook in het naburige Hoegaarden zijn de inwoners al lang vertrouwd met deze oude traditie op palmzondag. Sinds 1631 trekt daar een palmprocessie uit. Houten ezel en Christus worden er geflankeerd door het Genootschap van de Twaalf Apostelen. Dat genootschap is een mannengenootschap, zo oud als de processie zelf en waarvan het lidmaatschap overgaat van vader op zoon. 


Meer dan anderhalve eeuw na de stichting van het genootschap, raasde de Franse Revolutie over grote delen van Europa. Dat betekende het einde van de wijdverbreide gebruiken met palmzondag. Alleen in Hoegaarden bleef de palmzondagtraditie zonder onderbreking voortbestaan. 

Dit jaar zal het apostelengenootschap van Hoegaarden al voor de 380ste keer palmzondag vieren. Om 9 uur gaat monseigneur Leon Lemmens, de nieuwe hulpbisschop voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, in de Sint-Gorgoniuskerk voor in de eucharistie met palmwijding. Om 9.45 uur trekt de palmprocessie door het centrum van Hoegaarden. Een heus jubelfeest waarbij honderden kinderen zwaaien met ‘palmaaien’, palmstokken. Ze bellen aan de huizen aan om gewijde palmtakjes te verkopen. Na de palmprocessie is alles stil in Hoegaarden. Het genootschap en de gelovigen houden dan een stille gebedsdienst om 10.30 uur en zetten zo de Goede Week in. Christus wordt, enkel omringd door zijn vrienden, terug de kerk binnengebracht. Daarna weerklinkt het lijdensverhaal. 

In de namiddag organiseert de gemeente de traditionele ‘palmeierenworp’ in de Toontuinen van Hoegaarden. Vanaf 15 uur kunnen kinderen daar zogenoemde ‘palmeieren’ gaan zoeken.

 

(Persdienst Aarstbisdom / Sint-Germanusparochie Tienen / Sint-Gorgoniusparochie Hoegaarden)

De commentaren zijn gesloten.