30-04-08

Kerk en Internet

BRUSSEL (KerkNet/Kipa-Apic) – Het uitvoerende comité van het Europese Bisschoppelijke Comité voor de Media, samengesteld uit de voorzitters van de verschillende nationale commissies die de evolutie van de media en de kerkelijke communicatie op de voet volgen en oriëntaties geven voor een mediapolitiek, boog zich in Rome over de cultuur van het internet.

Deelnemers stelden vast dat dit medium vooral een impact heeft op jongeren en zij merken dat de contacten via internet bij deze groepen almaar meer de persoonlijke relaties verdringen.

“Doel is het contact zelf, de communicatie is eerder een excuus en geen doel”,

zo klinkt het.

Tijdens de bijeenkomst werd de basis gelegd voor de volgende algemene vergadering van het Europese Bisschoppelijke Comité voor de Media in 2009, waarin nagedacht wordt over de gevolgen van de internetcultuur in en op de samenleving en in en op de Kerk.

Er wordt ook nagegaan hoe de Kerk via internet kan bijgedragen tot de christelijke gemeenschappen.

“De Kerk is geroepen om haar communicatiestrategie te herdenken en te herzien om haar middelen beter te gebruiken, ook al is zij al lang actief op het internet.”

Tegelijk moet getracht worden via dit kanaal een aanbod te doen aan zoekenden.

(Kerknet)

08:30 Gepost door Wally in Web | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, jongeren, kerk, samenleving | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.