Wally

Facebook: wally4jesus

Twitter: @Wally4Jesus

Ik bid "tot de allerheiligste Maagd Maria, Moeder van het mensgeworden Woord en Moeder van de kerk, om door haar machtige voorspraak de catechetische inzet van de hele kerk op alle niveaus te ondersteunen, en wel in een tijd waarin de kerk is opgeroepen tot een nieuwe inzet voor de evangelisatie. Moge het licht van het ware geloof de mensheid bevrijden van onwetendheid en van de slavernij van de zonde om haar te leiden tot de enige vrijheid die deze naam waardig is (vgl. Joh. 8,32): de vrijheid van het leven in Jezus Christus onder de leiding van de heilige Geest, hier op aarde, en die van het leven in het volle geluk van de aanschouwing van God van aangezicht tot aangezicht, in het rijk der hemelen (vgl. 1 Kor. 13,12; 2 Kor. 5,6-8)."


Johannes Paulus II, Fidei depositum

Interesses

evangelisatie, nieuwe evangelisatie, Kerk, Onze Lieve Vrouw, Maria, samenleving, evangelie